Sindicats Comarcals

FeSMC-PV
Federació de Serveis, Mobilitat i  Consum del País Valencià

FeSP-PV
Federació d´empleats i empleades dels Serveis Públics del País Valenciá

FICA-PV
Federació d´Indústria, Construcció i Agro del País Valencià

UPJP-PV
Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats del País Valencià

UPA-PV
Unió de Petits Agricultors del País Valencià

UPTA-PV
Unió de Professionals i Treballadors autónoms del País Valencià