Secretari Territorial Intercomarcal
Francisco Sacacia Bernat

Secretari Territorial Intercomarcal de les Comarques del Nord, UGT-PV.

José Luis Tena Bernat
Coordinador Área Interna